Algemene voorwaarden

de website www.pitboss.be heeft tot doel uw wegwijs te maken in de wereld van de kansspelen in België. Op onze site zult u enkel informatie vinden over legale aanbieders van kansspelen. De hier vermelde online speelhallen, online casino's, online pokersites en sites voor weddenschappen zijn allen in het bezit van een licentie van de Belgische kansspelcommissie. 

De inhoud van deze website is puur informatief. De eigenaars van www.pitboss.be zijn niet verantwoordelijk voor deze informatie die gevonden werd op de websites waarnaar verwezen wordt. Voor alle bonussen en promoties gelden de voorwaarden van de organiserende website.

www.pitboss.be is een puur informatieve site. De bezoeker vindt op deze site informatie over Belgische bedrijven die op een legale manier kansspelen aanbieden. De informatie op deze site mag en kan niet opgevat worden als speeladvies of als een aanmoediging om te spelen. De bezoeker van www.pitboss.be blijft steeds zelf verantwoordelijk voor zijn of haar daden en kan nooit www.pitboss.be verantwoordelijk stellen voor eventuele winsten of verliezen. Spelen gebeurt steeds op eigen initiatief en met de wetenschap dat gokken altijd risico’s inhoudt.

De gegevens te vinden op deze site, in hun geheel of gedeeltelijk, op zich of in eender welke vorm, zijn enkel bestemd voor eigen gebruik. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in een geschreven overeenkomst met pitboss, is het uitdrukkelijk verboden om deze gegevens, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk,

  •          mee te delen of over te brengen aan een derde
  •          te reproduceren of te publiceren
  •          ter beschikking te stellen aan het publiek via media zoals televisie, internet of teletekst

Het is tevens in geen geval toegelaten om op basis van deze gegevens diensten met toegevoegde waarde te verstrekken.

De gebruiker erkent dat de rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie uitsluitend toekomen aan pitboss en dat het gebruiksrecht geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

pitboss kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die uit het gebruik van de aangeboden informatie zou kunnen voortvloeien. pitboss is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of slechts ten dele uitkomen van verstrekte verwachtingen.

Pitboss is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden, waaronder die van adverteerders, aangezien deze op geen enkele wijze beheerd, gehost of onderhouden worden door Feeling Lucky. Hierdoor kan pitboss niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van betreffende websites.

De gebruiker van www.pitboss.be ziet af van alle handelingen die pitboss op welke wijze dan ook kunnen schaden

Het staat pitboss vrij op elk ogenblik bovenstaande voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.